De Nederlandse Yorkshire & Lancashire Club heeft tot doel het bevorderen van het houden en kweken van de Engelse kanarierassen Yorkshire en Lancashire.

De vereniging tracht dit doel langs wettige weg te bereiken door:

-het uitgeven van een verenigingsblad

-het houden van wedstrijden en vergaderingen

-kennis te verspreiden van de twee rassen

-samen te werken met andere organisaties in binnen en buitenland, die hetzelfde doel nastreven.

 

Men kan zich aanmelden als nieuw lid door een e-mail te sturen naar onze penningmeester.Het lidmaatschap van de NYLC kost vijftien euro per jaar.

 

 

Het bestuur van de NYLC  van links naar rechts, staand.A.Houtkooper, H.Bremer, R.Laarman zittend M.Dielen en G.Koenderink

 

 

Het bestuur van de NYLC bestaat uit vijf mensen.

Voorzitter

Anne Houtkooper.

Secretaris en Clubblad

Gerard Koenderink.

Penningmeester

    Marko Dielen.   

Bestuurslid

Henk Bremer.

2e Secretaris + Redaktie Clubblad 

Rene Laarman.